Sopptur

Onsdag 24/9 går vi fra Ekerud opp til Knuttjern og plukker sopp.
Avreise kl. 10.30
Ta med mat og drikke. Vi tenner bål og har med kaffe.