Informasjon om MAI-senteret fremover

Informasjon om MAI-senteret fremover:

Vel overstått sommer!

På grunn av koronasituasjonen kan vi ikke gjennomføre husmøtet som planlagt førstkommende fredag, så informasjon kommer ut på Facebook, hjemmesiden og henges opp i lokalene på MAI -senteret.

Åpningstider og tilbud på senteret videre:

Vi er fortsatt inne i en pandemi, og ser nå en økning i covid – 19 tilfeller. Dette fører til at restriksjoner på grunn av smittevern fortsatt er aktuelle, noe vi må ta hensyn til på MAI-senteret også.

  • Senteret kommer til å utvide åpningstidene sine (mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 11 – 14.30, onsdag er turdag)
  • Antall mennesker som kan være tilstede samtidig er fortsatt 20 stk
  • Vi lager en aktivitetsplan som legges ut på Facebook, hjemmesiden og henges opp. Det er påmelding til aktivitetene
  • Det blir servert lunsj på mandag, tirsdag og fredag kl 12

Vi samarbeider med kommunens smittevern- team for å se om vi kan gjennomføre noen av aktivitetene som har vært stengt siden mars. Mer informasjon kommer.

Personalsituasjonen fremover:

Jon Inge går ut i permisjon fra 1. september 2020 til 15. februar 2021.

Heidi og Dina jobber 100 %.

Thuy jobber 50 %.

Kjetil jobber 20 % på kveldstid torsdager. Frem til nå har han jobbet hjemmefra, men vi håper at det er muligheter for at musikkgruppa snart kan møtes igjen. Mer om det kommer senere.

  1. august kommer det en sykepleierstudent, som skal være på senteret frem til 11. oktober.

Flytteprosjekt

Noen av dere fikk med dere at det ble jobbet hardt i kulissene fra brukerrepresentantene og Mental helse for å finne alternativer til å flytte MAI- senteret til Skårer gård. Bakgrunnen var at plassen er for liten og at det er vanskelig å se for seg drift av senteret i bygningene på Skårer gård.

Alternativt lokale som ble presentert i et hastemøte mellom ledelsen og de ansatte onsdag 24.6.20 var lokalene som Bogerud i dag disponerer (i kjelleren på NAV bygget). Lokalene mangler naturlig lys inn, det er ikke uteområde, ingen parkeringsplasser og man vet heller ikke hvor stort lokalet er og når det blir ledig. Dette ble ansett som en mye dårligere plassering enn kårboligen på Skårer gård. Det ble i møte bestemt at vi fortsetter med planen om å flytte til kårboligen på Skårer gård.

Dere som har gått forbi, har registeret at det ikke er påbegynt noe ombygging/oppussing. Det foreligger heller ingen plantegninger på hvordan det skal se ut innvendig.

Det er for tiden ferieavvikling i eiendomsseksjonen, som er ansvarlig for prosjektet og derfor vanskelig å komme med informasjon om når ombygging starter opp og om fristen for at MAI- senteret må flytte ut av nåværende lokaler er forlenget.  Jeg har fått beskjed om at det skal være gjennomgang av prosjekteringen i løpet av uke 33. Jeg vil dele informasjon med dere så snart den foreligger.