Gradvis åpning av MAI-senteret

Vi jobber for å finne en løsning for å åpne opp igjen